Anastas Jakov Karaj ka lindur më 24 prill 1948 në fshatin Seltë të Shpatit,ku banon aktualisht.Veprimtarinë artistike e ka filluar me grupin folklorik të fshatit në vitin 1967 dhe vazhdon të interpretojë me sukses folklorin e Shpatit edhe në këtë 50 vjetor të veprimtarisë artistike të tij.Në vitin 1971 grupi folklorik i fshatit Seltë kishte […]

Në gjurmë të lashtësisë Pashtreshi,atje ku ruhen prej mijra vjetësh imazhe të hyjnive të natyrës Zara dhe Bariu i Shenjtë Pashtreshi,është një ndër katunet më të vjetër të Shpatit të Sipërm.Emërtimi katun vjen qysh nga lashtësia deri në ditët tona:-U mblodh katuni.-T’part e katunit.-Katuni fqinj.-Kisha e katunit.-Pylli i katunit…etj.”Në të folmen e Shpatit grupet bashkëtingëllore […]

Piktori Kostandin Shpataraku dhe kontributi i tij në pikturimin e kishës së manastirit të shën Joan Vladimirit   Kostandin Shpataraku,piktor i shquar i shek.XVIII,duke respektuar e duke vlerësuar vehten dhe vendin që e lindi nënshkruan në veprat e tij:”Dora e hierodiakon Kostandinit prej Shpati”.¹Shpati është një trevë e rëndësishme në qendër të Shqipërisë,e cila është […]

Shoqata e alpinizmit, skive dhe turizmit malor, ka përcaktuar në nenin 1 të statutit të saj ndër të tjera,promovimin e vlerave të natyrës,kulturës dhe historisë së trevës së Elbasanit dhe më gjërë në të gjitha trojet shqiptare. Jemi tashmë dëshmimtarë të një masivizimi të grup moshave dhe gjinive të ndryshme, që shtohen nga viti në […]

  Shpati kujton dhe nderon luftëtarët e lirisë  

Gori Leka ka lindur në vitin 1882 në fshatin Lukan,një fshat i vogël në Shpatin e Sipërm,emri  i të cilit mendojmë se është një emër gjeografik që tregon relievin ku shtrihet fshati në nje luk(lug,luginë,lugjere),ndërmjet fshatrave Lleshan,Probat,Sterstan dhe Gjinar.Përmendet në regjistrin osman të viteve 1831-1832 me 20 familje.(Shpati i Sipërm Tir.1987 M.Tirta fq.14).Teritori i fshatit është […]

Zavalina është fshati më i largët i krahinës së Shpatit.Gjurmët arkeologjike në qendër të fshatit e deri në Uarth,në thellësi të maleve,na japin të dhëna për një banim në vazhdimësi qysh nga periudha arkaike.Duke qenë vendosur në mes malesh,larg qendrave urbane,ky komunitet ka ruajtur me fanatizëm vlera të rëndësishme të jetës shpirtërore dhe materiale. Falë […]